Vigtig opdatering til alle der rejser til Spanien...!!
.
Som det efterhånden er velkendt for alle der følger debatterne på både D.C.U´s - og Campingferie.dk - og efter at ha´ læst oplysningerne her på hjemmesiden - under "Vejpirater " - vil vi gøre en kraftig indsats for at "råbe diverse myndigheder op" - samt at "slå på tromme" hos Spanske Myndigheder for at gøre en kraftig indsats for at gøre det mere sikkert for Campister at færdes på især Motorvejene ved - og omkring Barcelona - Valencia og Malaga - men helst i hele Spanien - da det nu er så voldsomt et problem - at det er mere reglen - end undtagelsen nu - da det sker, ikke bare dagligt - men flere gange daglig..
.
Vi modtager mange beretninger fra Campister der kommer hjem fra Spanien - samt sendes der hjem til os fra Campister der er ankommet dernede  - så vi har virkelig "fingeren på pulsen" - således vi ved problemet findes i stort omfang  - og vi agter ikke bare at læne os tilbage og sige.:"Ja - det sker jo alle vegne" og så ellers bare "lade stå til"....
.
Vi har derfor startet en underskriftsindsamling fra Campister som er af samme mening at NU skal der protesteres - NU skal vi stå sammen alle os der bevæger os på ferie - om det er i Italien - i Polen - Frankrig - eller Spanien - eller sågar i Danmark - det er ligegyldigt - vi vil ha´ lov at bevæge os rundt nogenlunde trygge -!! 
.
(vi modtager meget gerne fortsat mails fra jer alle, med underskrifter til støtte - også gerne beretninger om de Pirater I har mødt - hændelsesforløbet)
.
Der er flere ting i gang nu - kontakt til både Den Spanske Ambassade her i landet - og til vores Udenrigsminister - og for at alle interesserede kan følge udviklingen i sagen, skal jeg her "sakse" væsentlige spørgsmål og svar dem og os i mellem...
.
Ifgl. aftale XXXXX  XXXXX og os imellem vil jeg her gengive "samtalerne" vi - til nu - har haft med både Den Spanske Ambassade i København - og Udenrigsministeriet...
.
     ( 1. )  Henvendelse til den Spanske Ambassade


Hej på Den Spanske Ambassade i Danmark.

Mange overfald og forsøg på overfald og røverier. Lovløsheden hersker i Spanien.

Vi er mange som endnu engang vil gøre opmærksom på de utålelige og modbydelige forhold der specielt hersker på de spanske motorveje omkring de større byer hvor det især er gratis at benytte motorvejen. Her er der rigtig mange turister med især campingvogn som bliver forsøgt overfaldet. Mønsteret er stort set det samme. Enten kører der en bil op på siden af vores vogntog (bil + campingvogn) og kaster en sten eller lignende ind i evt. bilen (dette giver oftest en større bule og ødelagt lak) for at forskrække førern og passagerne. Herefter køre de op på siden og med fagter og gebærder for at gøre opmærksom på at noget er galt med vogntoget. Gør tegn til at man skal trække ind til siden og stoppe. Nægter man det, kører man ind foran og bremser hårdt. Da det er svært at bremse vogntoget så hårdt ned, opstår herved den næste panik situation. Vel stoppet, så komme der én af dem fra den anden bil hen og begynder at snakke eller skændes. I mens sniger den anden person fra bilen foran ind og kan på en eller anden måde stikke en hånd i bilen og stjæle tasker og andet løsøre (foto, mobiltelefon m.m).
Et andet mønster kunne være på en rasteplads, hvor en pæn nydelig mand, måske oven i købet visende et politiskilt, gør opmærksom på at man er punkteret på campingvognen. Denne hjælpsomme person deltager nogen gange aktivt med skiftning af hjulet, der viser sig senere at være skåret op med kniv. Alt i mens tømmer en anden person bilen for alt af værdi.

Et tredje eksempel er, at man bliver vinket ind til siden af en gul ladbil af typen som RACE Assistancia og med den samme bemaling. Når man så holder bagved dette køretøj kommer straks en anden bil og køre helt tæt op til ens vogntog. Herefter bliver man røvet.

Dette er nogle meget dårlige og belastende oplevelser som mange danske og andre udenlandske turister næsten dagligt må opleve. Vi tager selvfølgelig vores forholdsregler belært især af andres erfaringer, men der er stadig mange som få sig en traumatisk oplevelse. Der er selvfølgelig mange andre varianter på de to nævnte eksempler.

Hvad har den spanske stat og politi tænkt sig at gøre ved det ? Tilsyneladende er her frit spillerum for røvere og banditter i Spanien og vi synes at de spanske myndigheder bør tage denne problemstilling langt mere alvorlig end man gør i dag. Kunne man tænke sig at turisterne en dag fik så mange negative oplevelser i Spanien at vi til sidst boykottede Spanien som turistland ? Vi er f.eks. bekendt med flere som ikke tør køre forbi Valencia og Barcelona, men heller tager en meget stor omvej over Madrid. Det kan da ikke være rigtigt ?

Vi ser frem til et svar som kan berolige os !

Her er et par henvisninger til nogle links som beskriver ovennævnte forhold:

http://hos.djurs.net/camping/overfald/stigende_kriminalitet.htm Se de henvisninger (links) i detaljer

http://lunk.dk/September%202007..html Se nederst på siden

http://www.dcu.dk/campisterimellem/showPost.asp?forumPostGuid=318125&submenuid=4728&menuid=4726&AreaGuid=2285 Kig disse efter vedr. det spanske problem

http://www.campingferie.dk/2004Design/forumThread.asp?postGuid=143547 Kig disse efter vedr. det spanske problem

Med venlig hilsen....xxxxx  xxxxx.....................

.
       ( 2.) Svarbrev fra den Spanske Ambassade
.
Kære xxxxx xxxxx
 
De spanske myndigheder er bekendt med problemet, men det er ikke nemt at bekæmpe, eftersom der ikke er ressourcer til konstant overvågning af motorveje. Vi har i øvrigt lignende problemer herhjemme; dette forår blev en spansk chauffør overfaldet og spanske firmaer har flere gange udtrykt utryghed ved at køre i Danmark. Vi må desværre konkludere, at det begge steder fortrinsvis drejer om østeuropæiske bander.
Vi har tidligere informeret spansk politi, helt konkret Mossos 'd Escuadra i Barcelona. Jeg vedhæfter XXXX  XXXX korrespondance (gennem os) med politiet i Barcelona (læs især 21.04.08), men har desværre ikke kopi af det brev, som XXXX  XXXX  modtog som svar på sin klage.   
 
Vi beklager meget de ubehagelige hændelser, men understreger at problemet er kendt, men som sagt svært at bekæmpe. Hvis du har mulighed for at skrive på engelsk, eller spansk, skal jeg gerne sørge for, at brevet overrækkes spansk politi. Jeg videresender ligeledes din mail til turistkontoret.
 
 
Mvh
     ( 3.) Kommentar til Ambassaden efter det svar..
.
Kære (kontaktpersonen på Ambassaden)
 
Tak for dit hurtige svar. Undskyld jeg må sige det, men for at sige det mildt var det ikke den form for svar jeg havde forventet. Jeg er bange for, og dette bliver mangfoldig gjort, at Den Spanske Ambassade ikke tager problemstillingen alvorlig nok og at dette svar lyser langt væk af ligegyldighed overfor problemstillingen. Alene at du kan tillade dig at sammenligne mængden af landevejsrøverier i Danmark og Spanien med hinanden taler sit eget tydelige sprog. Det er proportionsforvrængning udover alle anstændige grænser. Hallo, har du overhovedet sat dig ind i sagen ? Det er i hver fald et meget arrogant svar du har præsteret. Men da I ikke ønsker at gøre mere ved det, end at jeg skal udtrykke mig på et fremmedsprog og måske være heldig at få overrakt min henvendelse til det spanske politi, ligner det et svar der er lige så virkningsløst som det svar XXXX XXXX sikkert har fået. Desuden fatter jeg intet af skrifterne.
Mon ikke det ville tjene Spanien og det spanske folks interesser bedre om denne problem stilling blev viderebragt til de myndigheder og politikere som egentlig er ansvarlige og samtidig er dem som afsætter de fornødne resurser til bekæmpelse af nævnte type kriminalitet. Mig bekendt ligger turismen i Spanien så højt på Spaniens BNP, at det har en afgørende indflydelse på BNP tallet. Altså en så betydelig økonomisk faktor, at 1. Spanien sagtens kunne kaste nogle flere ressourcer ind i bekæmpelse af den nævnte slags kriminalitet. 2. Ikke har råd til at miste den indtægtskilde, hvis ikke der sker noget radikalt, nu.
 
Det kunne se ud til at jeg nu også skal til involverer den danske udenrigsminister og måske også statsminister, for at få rejst et krav overfor Spanien i EU sammenhænge. Mit næste skridt afhænger af det svar og de udsigter du kan stille for videre fremdrift i sagen.
 
Med venlig hilsen xxxxx  xxxxx
.
    ( 4.) Her er så endnu et svar fra Ambassaden
.
Kære xxxxx xxxxx
 
Det forventes altid, at man er i stand til at udtrykke sig på engelsk, når man retter henvendelse til en ambassade, hvilket flertallet også gør. Vi har ikke personale til at oversætte alle breve/emails til spansk/engelsk (vi taler om måske 30-40 henvendelser dagligt). Vores diplomater kan som hovedregel ikke dansk, og det er derfor ikke et udtryk for ligegyldighed og arrogance, at jeg beder dig skrive på engelsk.
 
Som du kan se, valgte vi at oversætte xxxx xxxxx brev og sørgede for, at det nåede rette destination. xxxx xxxx  udtrykker i sit svar stor tilfredshed og takker det spanske politi i Barcelona for den øgede opmærksomhed. Og ja, jeg har sat mig ind i sagen og har selv set lignende banditter ved Malaga.
Grunden til, at jeg valgte at sammenligne Danmark og Spanien, var ikke et udtryk for arrogance, men et forsigtigt forsøg på at vise, at der ikke er tale om et udelukkende spansk problem; en hurtig tur til Strøget i København vil understrege dette. Intet land har ressource til helt at bremse den bølge af kriminalitet, som vi desværre har registreret i forbindelse med EU udvidelsen østover.
 
Vi tager bestemt din henvendelse alvorligt, og den er som sagt sendt til turistkontoret, eftersom - som du fremhæver i dit brev -  det er i den spanske stats interesse at bremse enhver hændelse, der kan skade landets omdømme som turistnation. Jeg er overbevist om, at turistkontoret vil sørge for, at rette myndigheder bliver informeret.  
 
Jeg kommer din intention om at rette henvendelse til udenrigsministeren delvist i forekøbet og sætter den danske konsul i Madrid, Karen Camacho, som CC på denne korrespondance. Turistkontoret er ligeledes informeret.
 
Jeg beklager endnu engang de hændelser, du beskriver, og vedhæfter på ny (til Karen Camachos information) den omtalte sag med xxxx  xxxx
 
PS: Har du en kopi af anmeldelse om overfaldet til spansk politi? Den ville være nyttig for os som dokumentation i det videre arbejde med sagen.
 
Mvh. (Kontaktpersonen på Ambassaden)
.
    ( 5.) Herefter følger henvendelse til Udenrigsministeriet
.
E-mail til udenrigsmister Per Stig Møller.

På foranledning af at vi er rigtig mange danskere (for den sags skyld også mange andre nationaliteter) som føler os dybt krænket af daglige overfald og røverier i Spanien, især i området omkring Barcelona, men også Valencia, vil vi hermed anmode om at ministeren hjælper os med at tage affære overfor den spanske regering og evt. også i EU for at Spanien kan få en påtale og en henstilling om at få bragt tingene i orden.

Jeg vedhæfter bl.a. korrespondancen som jeg og andre har haft med den Spanske Ambassade i København. Her kan man f.eks. få et meget dybere indblik i hele problemstillingen, især hvis man ser og læser de links der henvist til. Pt. er der en debat i gang  på Dansk Camping Unions hjemmeside om emnet. Der har tidligere været debat og klager og det samme emne sidste år.

Vi er mange som er meget frustrerede, bange eller nervøse for at bevæge på de spanske veje.

Med venlig hilsen
.
    ( 6. ) Et godt - og brugbart svar fra Udenrigsministeriet - som virkelig bør studeres af Campister der kører Sydpå  -  Læs det omhyggeligt - og notere det telefon nr. - og husk.: ANMELD - ANMELD -!!!!!!
.

Kære xxxxx  xxxxx

Tak for din e-mail af 11. oktober 2008 til udenrigsministeren vedrørende kriminaliteten i Spanien og på de spanske veje. Jeg vil gerne svare på ministerens vegne.

Kriminalitet er i flere lande i Europa, herunder også i Spanien og i Danmark, desværre et voksende problem. Senest kunne man i en dansk avis den 13. oktober 2008 læse om bander, der mistænkes for at stå bag en række røverier langs den spanske kyst. Også i Danmark har vi desværre oplevet et stigende antal eksempler på røverier begået mod borgerne i deres eget hjem.

Jeg forstår godt I kan føle jer utrygge ved situationen og jeg synes, at I har gjort det helt rigtige, nemlig via den spanske ambassade i Danmark at gøre de spanske myndigheder opmærksomme på, at der er et problem. Jeg har tillid til, at de spanske myndigheder tager problemet meget alvorligt og vil behandle det derefter.

Jeg vil samtidig råde til, at I, hvis I eller andre skulle komme ud for et røveri eller andet ubehageligt i Spanien, vil tage jer tid til at foretage anmeldelse af forholdet til spansk politi, så politiets opmærksomhed fastholdes på disse problemer. I tilfælde af tyveri vil I også skulle bruge anmeldelsen til jeres forsikringsselskab.

Hvis uheldet er ude, kan det til jeres – og eventuelt til dansk Camping Unions – underretning oplyses, at det er muligt for ikke spansktalende udlændinge at indgive politianmeldelse på engelsk på telefon +34 902102112. Så vidt vi er blevet informeret, bliver man på dette telefonnummer stillet om til en person, der taler udmærket engelsk. Anmeldelsen bliver skrevet ned, og herefter bliver det meddelt, at man cirka et kvarter senere kan afhente anmeldelsen på nærmeste politistation. Hvis man ikke er klar over, hvor nærmeste politistation er, får man også svar på det. Anmeldelsen skal altså afhentes på den politistation, som man er blevet oplyst om, at anmeldelsen sendes til.

Med venlig hilsen     (Fra Udenrigsministeriet)

.
    (7)  "Sagen" stopper ikke her - den er der imod for alvor begyndt - der skal fokus på dette problem..
Vi læner os ikke tilbage nu - alt for mange af vore medcampister oplever disse ting - endda en og samme familie har oplevet det 2 gange i træk -!!
.
Derfor fortsætter henvendelsen til Ambassaden således.................:
.
Embassy of Spain
Kristianiagade 21
2100 København Ø
 
Att.:  Hr. xxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxxx
 
I fortsættelse af skrivelser, Dem og Hr. xxxxx  xxxxx i mellem, vedr. overfald og Pirateri på Motorvejene omkring de større byer i Spanien - særlig Barcelona - Valencia og Malaga, skal jeg her fortsætte korrespondancen vedr. dette efterhånden meget store problem for - især campister der gæster Spanien..
 
De påpegede at de Spanske Myndigheder er bekendt med problemet men at det ikke er nemt at bekæmpe - p.g.a "manglende ressourcer til konstant overvågning af Motorveje" - citat slut..
 
Ja - de manglende ressourcer får "skyld for meget"  - i alle lande efterhånden - men jeg mener at netop dette mønster af organiseret Pirateri ikke kræver de helt store Ressourcer at ramme en pæl igennem - da det jo ikke blot sker få gange om året - som det - endnu - sker i Danmark - men der i mod sker det dagligt - hele året igennem i Spanien . .
Ved at læse på .: http://hos.djurs.net/camping vil man opdage hvor mange - på hvor kort tid (flere episoder daglig) så det må næsten være så nemt at køre et par ture - gerne i privatbil og følge en campingvogn - for lige pludselig holder den ind til siden - og "der er hjælpere på stedet"..
 
Vores angst går efterhånden også på at flere og flere Turister advares om disse Pirater - og derfor tager deres forholdsregler - vi er endda bekendt med en form som gør os ret angste for den form for "forholdsregler" - for kommer de i brug på et tidspunkt, er jeg bange for situationen eskalerer - og Piraterne også optrapper..?!
Hvis der altså ikke gøres en gevaldig indsats NU...!!
 
Hvis vi alle hver gang en ny form for kriminalitet "bliver moderne", blot siger.: "Jamen det sker jo alle vegne - og det har vi ikke Ressourcer til at bekæmpe".. ja.. hvem er det så der "vinder"...?
I hvert fald ikke den almindelige lovlydige Borger.. vi er ved at være fredløse - selv i eget hjem kan man ikke mere føle sig tryg - og desværre er jo også "hjemmerøverier" nu blevet i hastig stigende - for.: "det kan jo betale sig - og er svære at opklare"..
 
Nu skal så Tour de France til Barcelona næste år...???
 
Så får Piraterne da virkelig kronede dage - med alle de tilskuere der kommer fra det meste af Europa - og specielt fra Danmark - i Biler - med og uden Campingvogne - samt Autocampere.. altså med mindre antallet af Turister skæres kraftigt ned når vi nu har 3/4 år til at skrive - oplyse - advare - fortælle om den store fare der er ved at tage dertil - men opfordre Turisterne til at blive på den Franske side - og gerne i god afstand fra den Spanske Grænse..
Dette kan vi oplyse på samtlige Debatsider i div. camp.foreninger - i Pressen - på div. Private hjemmesider  igen - og igen - og igen.. vi har jo 3/4 år til det.
 
For tiden er en underskriftindsamling i gang fra campister som protesterer mod lovløsheden på de Spanske Motorveje - underskrifter vi modtager hvor der også medsendes campisters oplevelser til os - og der i mellem er der også oplysning om at "en Betjent har stoppet dem - krævet penge" - o.s.v (det er givetvis ikke en Betjent - men endnu en metode til at få penge fra turisterne)
 
En skønne dag sker der en ulykke - p.g.a måden vi stoppes på - et gevaldigt brag lyder i Bilen ved "noget" kastes på den - man får et chok, og kan nemt forårsage en ulykke.. og det der er værre...!!!
 
Flere campister taler nu om at vi skal etablere en "kortegekørsel" fra Danmark til Spanien - i protest mod Pirateri og "de manglende ressourcer" - for at gøre opmærksom på problemet - direkte protest - eller blokade ved evt. Grænse eller på Motorveje..?!
(Det bliver undersøgt)
 
Hvert år er der tale om det koster Turisterne millionbeløb p.g.a Pirateri - dels skader på køretøj (dækkes af Forsikringen..?) nej - ikke nødvendigvis - p.g.a selvrisiko og Bonustab...
Kontanter - pas - Bilpapirer - Kontokort - sygesikringsbevis - ja - ALT forsvinder - og det koster den enkelte dyrt .. og desværre er det et fåtal der anmelder det i Spanien - p.g.a dels sprogvanskeligheder - de fleste taler enten Tysk eller Engelsk samt deres modersmål - men de fleste Spaniere taler (på Politistationerne) Spansk - samt er Turisten så skræmt at han søger på nærmeste campingplads for at komme i "sikkerhed"...
Dette sker jo ikke "kun" for Danskere - men mange Hollændere - Englændere - Tyskere o.s.v.. (om det sker for Spanierne også.. ved jeg ikke)?
 
I brev til xxxxx  xxxxx  beder De om en kopi af en anmeldelse - den specifikke anmeldelse er jeg ikke i besiddelse af - men har modtaget en - foretaget p.g.a Pirateri omkring Valencia sidste vinter mod et Ægtepar hvis Bil blev punkteret - og der efter frarøvet alt af Værdi - de var så chokerede at de søgte tilbage til den campingplads de kom fra - der var en del danskere på den plads - så der ville de kunne finde tryghed, mente de - så der anmeldte de også hændelsen til Spansk Politi i Vilanova i la Geltrú (Garraf) en kvindelig Betjent udtalte.:" Ja - denne hændelse er sket "lige efter Bogen" - "
Den er de ustandselig ude for....!
 
Jeg vedhæfter her Rapporten fra Spansk Politi i Vilanova..
 
Ligeledes vil jeg anmode Dem nærlæse hjemmesiden (henviser til adressen ovenfor) og læs under "Vejpirater" - det giver et ganske godt billede at den stigende Kriminalitet..
 
Ved henvendelse til Udenrigsminister Per Stig Møller har vi modtaget disse oplysninger, som jeg her "sakser" fra..:
 

Jeg forstår godt I kan føle jer utrygge ved situationen og jeg synes, at I har gjort det helt rigtige, nemlig via den spanske ambassade i Danmark at gøre de spanske myndigheder opmærksomme på, at der er et problem. Jeg har tillid til, at de spanske myndigheder tager problemet meget alvorligt og vil behandle det derefter.

Også vi håber vi har "gjort det helt rigtige" ved at henvende os til den Spanske Ambassade i Danmark - og at de Spanske myndigheder tager problemet  meget alvorligt og vil behandle det derefter..?!
(Vil De...??? også selv om denne henvendelse ikke forgår på hverken Spansk eller Engelsk.?)
 
Yderlige "sakses" her en oplysning fra Udenrigsministeriet..:
 
Jeg vil samtidig råde til, at I, hvis I eller andre skulle komme ud for et røveri eller andet ubehageligt i Spanien, vil tage jer tid til at foretage anmeldelse af forholdet til spansk politi, så politiets opmærksomhed fastholdes på disse problemer. I tilfælde af tyveri vil I også skulle bruge anmeldelsen til jeres forsikringsselskab
 
Ja - vi råder også Turisterne til at anmelde - men desværre er de fleste som nævnt, meget skræmte - og ikke mange anmelder heller til Forsikringen..
Dog håber vi at De - ved denne henvendelse -  kan være behjælpelig med at "fastholde  Spansk Politis opmærksomhed på disse problemer" (som der er offentliggjort mange af på omtalte hjemmeside - og jeg har stadig modtaget flere som endnu ikke er lagt ud)
 
Sluttelig "sakses" her en ret så vigtig og meget brugbar oplysning fra UM
 
Hvis uheldet er ude, kan det til jeres – og eventuelt til dansk Camping Unions – underretning oplyses, at det er muligt for ikke spansktalende udlændinge at indgive politianmeldelse på engelsk på telefon +34 902102112. Så vidt vi er blevet informeret, bliver man på dette telefonnummer stillet om til en person, der taler udmærket engelsk. Anmeldelsen bliver skrevet ned, og herefter bliver det meddelt, at man cirka et kvarter senere kan afhente anmeldelsen på nærmeste politistation. Hvis man ikke er klar over, hvor nærmeste politistation er, får man også svar på det. Anmeldelsen skal altså afhentes på den politistation, som man er blevet oplyst om, at anmeldelsen sendes til.
 
Sidste oplysning er meget brugbar for ikke Spansktalende Turister - og det havde været en god oplysning også at få fra Ambassaden - håber De kan/vil verificere denne oplysning..?
 
Ja - det var en længere mail - men det er også et meget stort og alvorligt problem som vi beder om bliver forsøgt løst - og i hvert fald at vi får besked om at der gøres noget konkret ved problemet..
 
Denne Vinter agter vi os igen til Spanien på nogle måneders ophold - og møder gerne op på Politistationerne mellem Grænsen og Valencia og afleverer underskrifterne fra protesterende Turister - gerne under Pressens opmærksomhed således sagen kan tildeles nogle ressourcer en tid..
 
Sluttelig kan jeg oplyse at jeg er i besiddelse af brevet fra .: Operativ underdirektør i Politiet Señor Josep Milán Sánchez (Barcelona) hvor han i februar oplyser at de er .:
" bekendt med denne fremgangsmåde og at vi har indsat særlige Politienheder, der udfører overvågning og kontrol ligesom vi målretter andre tiltag for at informere brugerne af disse vejnet og gøre opmærksom på disse beklagelige episoder, så vi kan forhindre dem helt fremover.
Vi beklager den dårlige oplevelse De og Deres familie har været udsat for, og vi Takker Dem for Deres henvendelse, som hjælper os til at gøre den service, vi bestræber os på at tilbyde borgerne, endnu bedre"..
Citat slut..
 
Dette er modtaget i februar - og jeg kan konstatere at der er "indsat særlige Politienheder" - som der er rigtig mange Turister der endnu ikke har opdaget - og at der er
"målrettet tiltag for at informere brugerne af disse vejnet, og gøre opmærksom på disse beklagelige episoder, så de kan forhindres helt, fremover.." her kan jeg så konstatere at disse "målrettede tiltag om informering" endnu ikke er nået ud over Spaniens Grænser - på anden måde end selvoplevelserne Turisterne har fået - samt advarslerne vi giver hinanden - og endelig virker det ikke som noget er forhindret siden - der imod er det eskaleret,,
 
Måske De vil lade disse oplysninger gå videre til rette sted - således vi ikke skal til at boykotte Spanien - hverken alle vi mange tusinder Turister der hver vinter tager ophold på div. Campingpladser og Lejligheder - eller blive væk ved det kommende års Tour de France - eller i hvert fald så  opleve det i Frankrig..
 
Måtte vi høre fra Dem (og de Spanske myndigheder)
 
På forhånd Tak
 
Venlig hilsen

Bent og Jutta Skytte

.
   ( 8. ) Herefter modtog vi et MEGET Positiv og i mødekommende svar fra Ambassaden..
.
Kære Jutta,
Tak for din mail, som selvfølgelig bliver taget alvorlig - til din oplysning kan jeg fortælle, at undertegnede oversatte korrespondancen frem og tilbage mellem xxxx  xxxx  og Politiet i Barcelona. Jeg skal i den forbindelse gentage, som jeg også oplyste xxxxx  xxxxx , at det ville hjælpe os meget, hvis skrivelsen var på engelsk, eftersom vi ikke har ressourcer til at oversætte samtlige modtagne henvendelser til spansk/engelsk. Vi har kun en lønnet presseoversætter ansat, og hun har i forvejen voldsomt mange opgaver.
 
Jeg vil lige drøfte sagen med konsulen, som desværre er på ferie, samt med turistkontoret, før vi tager næste skridt.
 
Jeg takker meget for de mange brugbare oplysninger, især den som indeholder nummer til politianmeldelse på engelsk. Jeg vil foreslå turistkontoret at anvende denne oplysning.
 
Med hensyn til svar fra UM, er jeg helt enig: I gør det rigtige og HUSK at anmelde overfaldene. Vi siger det samme til alle spanske borgere, der berøves i Dannmark: anmeld, anmeld og anmeld. Det ville være en stor hjælp, såfremt I via jeres diverse camping-fora kunne understrege vigtigheden af, at overfald bliver formelt registreret (jeg kan se, at det allerede sker på den hjemmeside, du henviser til): Det hjælper Politiet i deres arbejde.
 
Med venlig hilsen (Kontaktpersonen på Ambassaden)
.
   ( 9. )
.
Hr. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
 
Jeg har med Tak modtaget dit venlige og positive svar på min henvendelse, vedr. "Vejpirater i Spanien" - og jeg forholder mig herefter afventende en tid, til Konsulen kommer fra ferie - og du har fået drøftet det videre forløb med ham..
 
Måtte jeg høre fra dig...
 
Venlig hilsen
Jutta Skytte
.
Så - foreløbig forholder vi os afventende - og i mellemtiden vil vi kraftig anmode vore medcampister om opbakning - vise at vi kan stå sammen om en meget vigtig sag - uanset vore forskelligheder i det daglige - ingen kan være interesseret i at dette Pirateri kan "få lov" at eskalere - ingen vil bryde sig om at "blive næste offer" - og ingen ønsker at erfare at venner og familie skulle opleve - ALLE ønsker vi jo nogenlunde sikkerhed for os selv og vore medmennesker....  så derfor STØT OP...!!!
.

Vi selv er ikke (endnu) blevet "offer i Spanien" - så det er ikke derfor vi oplyser - og gør noget for at få det stoppet - vi gør det for ALLE - vi kan ikke mere bare trække på skulderen og sige.:" Ja - der sker jo så meget"... og så mene at .:"det rammer kun naboen" - eller .: " Åh - det er kun promiller af alle dem der ud rejser hvert år"... for et er sikkert - gøres der intet for at stoppe det - så kan vi snart regne i høje procenter af hvor mange der rejser ud..!

.
Som sagt - vi modtager gerne jeres støtte - og jeres beretninger - og alle loves, som tidligere .:
FULD DISKRETION....!!!
.
Så, kontakt os trygt...        (endnu engang TAK til dem vi har modtaget fra til nu)
.
 "Sagen" kan følges her på hjemmesiden - når der er nyt opdateres her !!
.
 
.

 

 
.