Skrivelse fra Spansk Politi
                                    Vi har modtaget en meget venlig mail fra en af de ramte Campister - fra Artiklen - som efter hændelsen tog kontakt til Spansk Politi, via Den Spanske Ambassade i København - og som det fremgår , fik de svar fra Politiet i Barcelona, som beviseligt tager situationen alvorligt....  og vi kan desværre - endnu engang - konstatere. at disse vejpirater eksisterer - og at man ALTID skal melde de situationer man oplever - således Politiet kan danne sig et overblik og mønster over hændelserne - og således - om ikke komme dem helt til livs - så i hvert fald slå ned på så mange som muligt, og dermed minimere hændelserne og gøre det mere sikkert for os Campister at færdes..         Nedenfor gengives en del af brevet fra personen der henvendte sig til os....
Citat.:
      " Undertegnede har via Den Spanske Ambassade i København skrevet til politiet i Barcelona for at gøre opmærksom på problemet. Jeg har fra toppen af politiet i Barcelona modtaget et helt personlig brev, hvor man takker for henvendelsen og beklager de faktiske forhold. Samtidig gør man opmærksom på at man har specialenheder sat ind  netop på opgaven at beskytte vejfarende, spec. i Barcelonaområdet. Jeg finder det flot at jeg overhovedet fik respons på min henvendelse. Det vidner trods alt om at en henvendelse bliver taget alvorligt og at det er hensigtsmæssigt at anmelde et røveriforsøg/ røveri "  Citat slut...
.
Hermed gengives svarskrivelsen fra Spansk Politi........:
,
 .       
.
Vi modtager gerne fortsat oplysninger fra Campister, om hændelser de selv har oplevet - uanset hvor det er sket - hvilken fremgangsmåde der er benyttet - og hvilke konsekvenser det fik....