Nedenstående er modtaget - og kopieret - fra "Magasinet Dansk" på Costa Blanca (i øvrigt et rigtig godt blad) - dette lægges så ind på vores hjemmeside her - således at endnu flere kan læse det - og ud fra andres erfaringer, selv tage sine forholdsregler og være "på forkant" med evt. lignende situationer således noget kan undgås..?!!
.
.
.