2016
*
 "F"- træf 
* Tinnet krat - Hund Sø + det løse *
 
Side 1. Ank. Tørring - Gudenåens udspring - Jelling & alm. hygge
Side 2. Hund Sø - og Rørbæk Sø
Side 3. Til Bovbjerg via Rom
Side 4.  Bovbjerg Fyr - og Skattejagt
Side 5 Lemvig
Side 6 Thyborøn - Jyllandsslaget 1916 - Sneglehuset
Side 7 Bovbjerg Camping/afrejse/status