~2016 ~
* Lyntur til Kbh. *
 
Helst tager vi Færgen til/fra Sjælland (af flere årsager)
 
her er både (ja - det er der jo) men et seværdigt flagskib af en luksusliner fra "nutiden" - og en herlig gammel - og meget velpasset - Bil fra fortiden - men Kuffert udenpå :-))
Vi bliver da ind i mellem spurgt og vi ikke synes vi "bor langt væk" ? (fra familien)?
Altså - både og - for vi er jo ikke længere væk end dem der bor f.eks i Frederikshavn - og har deres familie i Haderslev .. !!
Vi ses så flere dage ad gangen - vi kommer til "Bedsteforældredage" - alle mærkedage - feriedage - Børne-sygedage -  vi får "feriegæster" flere gange årlig i 8 - 10 dage ad gangen - - vi kan finde på at ringe og sige "Vi har købt Bøffer  - skal vi spise sammen - så er vi der om 2½ time.  ."? :-)
 Det er jo nemt at blive fragtet over - og så en times tid efter "landgang" - så er man (vi) hos familien .. :-))
Nogle af vore venner har ofte sagt :"I ser vist jeres børn mere end vi ser vores - og vi bor endda i samme by".. :-)
Jeg tror bare at når året er gået - så har vi nok været sammen lige meget - det er blot på 2 forskellige måder..!! :-))
Vi er fremme - sidder og nyder samvær på et spontant week end besøg :-)
Herligt, som altid . .  :-)
ja - det var virkelig "lynbesøg" - så ved week ends ophør - ja - da smuttede vi til Færgen igen. . i lidt god tid - så vi kan nyde lidt af landskabet - og ikke kun motorvejen..
det har da vist været højvande her :-)) ?!
campingpladsen her er ikke omfattet "loven om 3-meter reglen" . . men - egentlig vil det nok heller ikke betyde alverden om der er 3 meter - eller 2 mellem teltene her.  .? det går sikkert lige galt - og lige hurtigt - hvis.  .??! (uhha . .  .)
men HELT sikkert er stedet her til STOR nydelse og fest - for mange tusinde mennesker - år efter år - efter år.  . (har aldrig selv har "fornøjelsen") :-)
i dag er vi i ekstra god tid - vi nyder virkelig (som altid) turen  - udsigten - og denne gang er der så god tid at vi vil (endelig) IND i Vejkirken som vi har kendt siden Barn- og Ungdom -  om end jeg ALDRIG har været inde i den - trods intensionerne har været der utallige gange - ja - faktisk har vi talt om det næsten hver gang vi har kørt her.  . :-)
Det er jo "Odden Kirke - i Overby - lige før Odden færgehavn - som jeg altid kalder for "Peter Willemoes´ Kirken" :-))
på Kirkegården har vi godt nok været  - hvor så Kirken har været lukket (utrolig nok - da det jo er en vejkirke - som jo normalt har udvidede åbningstider)
Siden min sene barndom - og tidlige ungdom - har jeg "kendt Kirken - og dens historie, ,
(Altså - for at der ikke skal være nogle misforståelser - så er det HISTORIEN om den - og Peter Willemoes - det er jo ikke "selvoplevet fra min barn- og ungdom" :-)()

Skibet hed  : Prinds Christian Frederik . .

I året 1807 blev vi (Danmark) overfaldet af  Englænderne - som endte med bombardementet af København hvorved også den Dansk-Norske Flåde blev røvet fra os.
p.g.a. dette blev Danmark tvunget i forbund med Napoleon.
Da vores Flåde blev røvet af Englænderne var linjeskibet : "Prinds Christian Frederik"  ikke hjemme - da det havde været i kamp ved Norge, under Kommandørkaptajn Jessen, hvorved der blev udskiftet 200 mand (p.g.a. sygdom) med andre 200 nye - dårligt uddannede mænd.
Skibet blev sendt til Storebælt p.g.a. en Engelsk - 36 kanoners Fregat - som det var meget vigtigt at få væk fra Bæltet.

Da linjeskibet sejlede af sted mod Bæltet, dukkede 3 engelske linjeskibe op ved den Nordsjællandske kyst - hvorved en ordre straks gik til Kommandørkaptajnen (Jessen) om at gå syd om Sjælland, og til Sundet .
7 Fiskere fra Hornbæk sejlede uopfordret ud for at advare Jessen om den Engelske eskadre der var på vej til at falde ham i ryggen.
Men - íngen af disse meddelelser nåede til Jessen. . !

d. 21. marts var han ved Sejrø, hvor han om aftenen så 2 Engelske orlogsskibe ankre op ved Røsnæs.
Næste morgen sejlede de Engelske skibe mod ham  - han lettede straks - men kunne kun sejle for nedsat kraft fordi storsejlet måtte  repareres.

Nu ville Jessen så forsøge at "trække" de Engelske skibe væk fra Bæltet, ved at gå nord om.
Det lykkedes ham da også  at trække de 2 skibe efter sig, men hans lods gik i panik og nægtede at sejle inden om Sejerø, så manøvren blev ret vanskelig og han måtte således udsætte sig.

Lidt efter lidt gik det dog op for Jessen at der var kommet flere Engelske skibe - der var nu kommet et mere til de 2 - og fra nordøst kom de 3 større skibe.
Jessens plan var dog stadig at gå uden om Odden - og i ly af mørket at nå frem til Kronborg - men vinden var ikke med ham.
Det lykkedes dog Jessen  - ved ca. 05.30 tiden at komme uden om  Sjællands Odde - og gå østover - men der var stadig ingen vind - så en kamp blev nødvendig:
Jessens sejlede tæt på land for at sætte skibet på grund i tilfælde af det gik galt.

Mod "Prinds Christian Frederik" og dens 68 kanoner - med en 3.del af dens besætning som var ukyndige folk, var der : 2 Fregatter - en Korvet - 3 Linjeskibe - Vanguard med 84 kanoner - "Stanley" med 68 kanoner og Nassau som også havde 68 kanoner.
(en noget ulige kamp ville snart begynde)
det var stadig tusmørke da det første skud lød kl. 7.30.

Det lykkedes for Danskerne at skade "Nassaus" bov, fokkerå og forebramstang, men skaden var ikke stor nok til at stoppe "Nassau" som ca. et kvarter senere lå på siden af "Prinds Christian Frederik".
På 30 m. åbnede "Nassau" al sin ild - mens "Stanley" gik gik bagbord og åbnede samme voldsomme ild mod Danskerne, hvor det gik slemt ud over det Danske mandskab - men det danske skib forsvarede sig så godt at de 2 Engelske skibe måtte sakke agter for at reparere.

"Prinds Christian Frederiks" ror var næsten ødelagt  - ligeledes var flere kanoner på begge batterier også sat ud af funktion, samt skibets takkelage var skudt total i smadder.
Efter ca. ½ times pause lagde 2 engelske skibe sig på hver sin side af "Dansker-skibet" - hvor det danske mandskab modtog dem med et højt "HURRA",,
Nu rykkede endnu et skib frem og gjorde plads til Fregatten "Quebec" og omringet af  3 Engelske skibe blev danskerne nu udsat for et morderisk angreb - der blev åbnet ild fra alle sider - hvor der også var trusler om entring af en fjende som var langt overlegen i mandskab - kanoner og materiel  - hvor dog Jessen nægtede at stryge Flaget før skibet var på grund.
Han havde mistet håbet om redning, men han havde dog håb om at kunne lokke nogle af de Engelske skibe på grund.

Fjenden forsøgte at stoppe ham ved at sende endnu en kaskade af kanonild  - og omtrent ud for den nuværende Odden Havn gik skibet på grund, hvorved Jessen - for at spare resten af sit mandskab - strøg Flaget efter ca. 3 timers intens kamp mod en fjende på 5 godt udrustede skibe - og et langt bedre trænet mandskab.


Fangerne blev bragt ombord på de engelske skibe - men englænderne kunne ikke trække det danske skib fri (eller "flot") :-) af  grunden.
Næste dag -  d. 23. Marts - kl. 7.00 - stak englænderne skibet i brand og kl 10.00 sprang "Prinds Christian Frederik" i luften.

Danskerne led at tab på - foruden Dahlerup - Solander - og Willemoes - også 61 mand - også 84 hårdt sårede - og 45 let sårede.
ud af 576 mand var mere end en 3.del af dem enten dræbt eller såret - (de Engelske tab ikke kendes.)
Trods den tragiske udgang, fik kampen stor moralsk betydning, da kampen mod de 5 fjendtlige skibe var så stor at det føltes som en sejr.
De omkomne blev stedt til hvile på Odden Kirkegård - i en fællesgrav - hvorpå der blev rejst et monument på graven - med et resume´.

Foruden navne og data står der:
~ citat: ~
"De snekker mødes i Kveld paa Hav,
Og Luften begyndte at gløde,
De leged alt over den aabne Grav,
Og Bølgerne gjordes saa røde.

Her er jeg sat til en Bautasteen,
At vidne for Slægter i Norden:
Danske de vare, hvis møre Been

Under mig smuldre i Jorden,
Danske af Tunge, af æt og af Id,
Thi skal de nævnes i løbende Tid
Fædrenes værdige Sønner."
~ Citat slut ~
 

Inde i Kirken hænger en model af skibet : "Prinds Christian Frederik".

På Stenstrup museum hænger Skibsklokken
På Marinestationen Sjællands Odde sidder  Skibets navneskilt - sidder i "Befalingsmandsmessen"

 
Før omtalte inskription
 
 
På alle Kirkegårde findes jo en masse historie - hver en sten gemmer på historier - men denne Kirkegård, er blandt dem som også gemmer på vor alles fælles historie . .
Næste gang "du" kommer i nærheden af den - så gør et stop - og tage lidt tid at se den . . og selvom du HAR været der - så er der alligevel stadig "noget at opleve" her :-)

nedenstående er fra wikipedia :

Citat:
Kirken stod fra opførelsen i sidste del af det 13.årh. i blanke munkesten.
I tidens løb er der tilføjet Tårn, Våbenhus, og Kapel.
Kirkens kor
blev udvidet  i 1820. - og derefter har kirken været pudset og hvidkalket.
Først i årene op til 1874 fik kirken sin karakteristiske røde farve.
Kirken indvendig er meget lys og "venlig"
Altertavlen har en udskåret krucifixgruppe.
Jesus hænger på Korset, og til venstre for ham står Maria og til højre står Johannes og peger væk fra sig selv.
Mellem søjlerne står Johannes døberen med Lammet - og på den anden side står Moses med Tavlerne.
i toppen ses Christian d. 4 monogram.

Mange flere enkeltheder - og historie - ses i Kirken - samt ude på Kirkegården.
Selv for "ikke-historie-interesserede" er her meget at se/opleve.

Kalkmalerierne har også en særlig fortælling - og mange enkeltheder.  .

KOPI fra Wikipedia

En døbefont (latin fons, kilde) er en kumme til brug ved Barnedåb i kirken. 
Dåben var en fuldstændig neddypning, og derfor var de ældste døbebrønde (piscinæ) indhegnede vandbassiner, der som regel fandtes i særlige baptisterier.
Kun Biskopperne kunne døbe, og derfor fandtes disse bassiner hovedsageligt ved Domkirkerne; de findes nu kun enkelte steder i Sydeuropa.
 Allerede i den tidlige middelalder fik enhver, der var Præsteviet, ret til at døbe, og fra nu af var der i alle Kirker (sognekirker, ikke i klosterkirker!) en døbefont (fons baptismalis).

 
Prædikestolen er fra 1821 -
Himmel og opgangspanelet er fra 1570.
 
Kirkeskibet - en kopi af orlogsskibet "Prinds Christian Frederik" -  er Danmarks sidste linieskib - det, som blev ødelagt i kampen ved Sjællands Odde,  - er skænket af Sø-løjtnant-selskabets Willemoes Fond, som tak til sognets beboere, der værnede om heltegravene -  og er hængt op i Kirken i 1915 .
Dette er gravmæle over : 3 piloter -der styrtede under 2. verdenskrig : på den høje sten står der :
 PH Donstan - Skotland - Pilot - Sergeant i R.A.F - død 10.04 - 1944  - alder : 23 år.
Tekst på stenen :
"Eders stordaad aldrig glemmes
Danske sind til Tak maa stemmes.
Frihed blev igen os givet
Eders død for os blev (kan ikke ses - men mon ikke der står "livet"?
Altså sidste linje :
"Eders død for os blev "livet"..?
Nedenstående er fundet på nettet :
 

FLYVERGRAVEN

Tre engelske piloter fra Royal Air Force (RAF) styrtede i 1944 ned over Sejerøbugten.
Ved den første pilots begravelse deltog alle i sognet, og blomsterne på kisten var i smukke RAF-farver.
Dengang var det Pastor Petri, som havde været Præst på Odden i 34 år.
Tyskerne brokkede sig gevaldigt over alt dette, og forbød jordpåkastelse og klokkeringning for Englænderne.
Det så man nu altså stort på.

Dog, alligevel, ved den næste pilots begravelse, var man opmærksom på ikke at tiltrække sig Tyskernes vrede, men man ringede dog med klokkerne som traditionen er efter jordpåkastelse på Odden.

Igen brokkede Tyskerne sig  og spurgte hvorfor Graveren ringede med klokkerne ?: "Jamen, jeg ringer jo bare Solen ned", svarede han.

Tyskerne forbød herefter Præsten at deltage fremover.

Da den 3. Pilot skulle begraves forklædte Præsten sig som Graver, og kunne derfor alligevel foretage jordpåkastelsen.
(Sådan er Odboerne kendte for - med et smil - at omgå reglerne. :-))

Vi har nu en Færge der skal nås - og triller de sidste få km.
3/4 time - eller 5 kvarter -  alt efter - så har vi igen fast grund under fødderne (eller rettere : "hjulene" :-))
ikke mange "Havne" har så flotte bygninger at fremvise ved  afkørsel fra Færgen - her er altså flotte - og heldigvis bevarede - bygninger her.  .!!
Meeen - at ankomme hjemme - jamen - det er da svært at flytte herfra. . !!
HVER dag NYDER vi vor hjemegn. .  svært (for os)  at finde noget bedre :-))
 
Dette var så vores "Lyntur til Kbh." - så også her fik vi lidt  "ekstra oplevelser" med hjem  - og det nyder vi altid meget. .
 
retur til nr.4 Juni "Amerika-expressen"  
retur til "Livets gang - den lyse side" index forts. nr. 2 Juli  "På Udsigten"
retur til "skyttens-camping.index"